VÝZVA

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát.

Informace lze ověřit v tabulce:

Neidentifikovaní vlastníci k.ú. Strašín .xlsx

Neidentifikovaní vlastníci k.ú. Strašín .pdf

2 komentáře u „VÝZVA“

 1. Paní Jiřina Hubáčková zemřela v Praze. Měla 4 syny: Emila Hubáčka-zemřel, Jiřího Hubáčka-zemřel, Oldřicha Hubáčka-byl umístěn do ústavu v Bohnicích, další pohyb neznám, Františka Hubáčka o jehož pohybu také nic neznám.
  Soňa Hubáčková-vdova po Emilu Hubáčkovi

 2. Dobrý den paní Hubáčková
  Domníváte-li se, že by někdo z vaší rodiny mohl být vlastníkem nemovitosti, shromážděte doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví. Můžete se obrátit na místně příslušné pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ( ÚZSVM). To vám poradí, jaké dokumenty je potřeba nalézt a kde je vyhledat. Kontakty jsou uvedeny na webu na adrese: http://www.uzsvm.cz/kontakty
  Svědčí-li zápis v katastru nemovitostí pro vlastnictví osob již nežijících, jedním z nezbytných kroků je pravomocně ukončené dědické řízení. Pokud v něm nebyly tyto nemovitosti zahrnuty, je třeba zahájit dodatečné projednání dědictví. Poslední bydliště zemřelého určuje, který soud se dědickým řízením má zabývat.
  Základem pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí jsou listiny, které musí předložit ten, kdo na vlastnictví vznáší nárok. Konkrétně to jsou listiny týkající se osob (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, rozhodnutí z dědických řízení apod.) a listiny týkající se nemovitostí (kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí).
  Potřebné doklady je možné najít v archivech (pozemkové knihy atd.), na obecních úřadech a matrikách. Jestliže katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné, anebo pokud takové listiny vůbec nejsou k dispozici, lze se obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví. Protože půjde zpravidla o složité případy a důkazní břemeno leží na osobě, která návrh podává, doporučujeme si k podání žaloby přizvat advokáta.

Napsat komentář

*

code