Priority a investiční plány v roce 2024

 1. Realizace projektu „Chodník Vojkovská“, 
  včetně přechodu u BUS zastávek.

 2. Odvodnění křižovatky a oprava systému odvodnění
  v ul. Na Hájích / V Březině / U Ládek (realizace do konce roku 2024, s předpokládanou opravou povrchu ul. Na Hájích v následujících letech).

 3. Rekonstrukce ul. U Ládek (úsek Na Pěšině – Slunečnicová)
  – > Oprava povrchu silnice proběhne po skončení zimního období.

 4.  Areál Strašínského hřiště
  – > Rekultivace pole pro sportovní využití                 (jaro 2024)
  – > Příprava projektu a povolení pro následnou výstavbu
       multifunkčního hřiště a nového objektu pro sportovně a kulturní
       vyžití, s předpokládanou realizací v jednotlivých fázích
       v následujících letech.                           (do konce roku 2024)

 5. Příprava projektu na rekonstrukci hlavní návsi ve Strašíně
  – > tak, aby rekonstrukce byla připravena k realizaci v roce 2025.

 6. Příprava studie a kalkulace pro nacenění doplnění vodovodu
  a kanalizace
  v ulicích, kde dosud chybí (ul. Na Hájích, V žaludech, Rekreační). Cílem je mít do konce roku koncept řešení pro jednání 
  s vlastníky.  

Infografika v pdf ke stažení – Priority 2024.