Členové osadního výboru

Volební období 2022 – 2026 kandidátní listina pro volební schůzi:

 • xxx
 • xxx     
 • xxx              
 • xxx 
 • xxx
 • xxx
 • xxx

Stávající OV (volební období 2019-2022)

 • Tomáš Nejedlý (předseda)
 • Ivan Přívětivý (místopředseda)      
 • Ivana Svetlíková (pokladník)              
 • Helena Lacinová     
 • Dominik Landkammer
 • Eva Formánková
 • Leontyn Ditrich

veřejné schůze osadního výboru se konají obvykle první pondělí v měsíci od 18.00 v budově obecního domu ve Strašíně

Kontakt na OV Strašín: osadnivybor@ricanystrasin.cz