Členové Osadního výboru Strašín

Období 2022 – 2026

Dominik Landkammer – předseda
dominik.landkammer@ricanystrasin.cz 
Agenda: Vztah k MěÚ Říčany
-> projednávání záměrů a projektů s vedením města
-> zajištění spolufinancování akcí z rozpočtu MěÚ Říčany
-> příprava podkladů VZ a realizací akcí, vedení poptávkových řízení
-> stínuje Kamil Dunaj

Helena Lacinová – místopředsedkyně
helena.lacinova@ricanystrasin.cz
Agenda: Obecní finance, knihovna a společenské akce
-> vedení knihovny Strašín
-> evidence DPP a předávání výkazů na OF MěÚ Říčany
-> společenské akce pro děti pod záštitou OV Strašín
-> stínuje Lenka Berková

Lenka Berková – pokladní
lenka.berkova@ricanystrasin.cz
Agenda: Obecní finance a společenské akce
-> plánování výhledu (financování akcí) a vedení rozpočtu OV
-> správa objednávek a pokladny a “obecního fondu”
-> společenské akce pro děti pod záštitou OV Strašín
-> stínuje Helena Lacinová

Kamil Dunaj 
kamil.dunaj@ricanystrasin.cz
Agenda: Rozvoj obce a infrastuktura
-> nové možnosti a příležitosti rozvoje obce a infrastruktury
-> jednání se stavebníky a investory,  fin. modely investičních akcí
-> bezpečnost v obci (doprava)
-> stínuje Dominik Landkammer

Michal Rázga
michal.razga@ricanystrasin.cz 
Agenda: Komunikace a správa areálu “hřiště/kabiny”
-> správa komunikačních kanálů OV Strašín
-> propagace společenských a sportovních akcí
-> správa, provoz a rozvoj areálu “hřiště/kabiny”
-> stínuje Helena Lacinová

Roman Vyhnis
osadnivybor@ricanystrasin.cz
Agenda: Údržba a úklid v obci
-> zimní a letní údržba chodníků, komunikací a zeleně
-> odpadové hospodářství, stanoviště separovaného odpadu
-> oprava komunikací ve spolupráci s OTS MěÚ Říčany
-> správa a provoz garáže techniky
-> stínuje Jiří Smitka

Jiří Smitka
osadnivybor@ricanystrasin.cz
Agenda: Obecní dům a klub
-> správa a provoz obecního domu (klubu)
-> revize spotřebičů, elektroinstalace
-> řešení závad a škod na majetku OHS MěÚ Říčany
-> stínuje Roman Vyhnis

Veřejné schůze OV Strašín se konají obvykle první pondělí v měsíci od 18.00 v budově Obecního domu ve Strašíně (U Ládek 2, Strašín).

Neváhejte se na nás obrátit napřímo nebo na obecní mail:
 osadnivybor@ricanystrasin.cz