Knihovna

Místní knihovna je umístěna v Obecním domě na návsi v obci Strašín, na rozhraní ulic Vojkovská a U Ládek. Knihovna zde byla založena již ve dvacátých letech minulého století a slouží  svým čtenářům dodnes. Knihovní fond tvoří výměnné soubory knih z Husovy knihovny. Otevřeno je každou středu v sudý týden od 18 do 19 hodin. Provoz knihovny má na starost Mgr. Ivana  Šindelářová.