O Strašíně

Obec Strašín spadá pod město Říčany. V současnosti zde žije přibližně 800 obvyvatel a obec dlouhodobě roste.

Digitální verze Kroniky obce Strašín do 1936.

Jméno obce je odvozeno z německého slova Straschin. Původně se jmenovala Strážín.

Nejstarší zmínky o vsi jsou již z počátku 16. století. Z historických pramenů vyplývá, že ves patřila mezi venkovské majetky měšťana Nového Města pražského Jiljího zvonaře. Dále ves spadala pod uhříněveské panství a na konci 16. století byla v majetku Jaroslava Smiřického ze Smiřic.

Třicetiletá válka zapříčinila konfiskaci majetků nekatolíků a členů protihabsburské opozice. Strašín, který za třicetileté války téměř zanikl, se tak stal na 300 let majetkem Lichtenštejnů.

Více se můžete dočíst v kronice obce (odkaz výše).