O Strašíně

Obec Strašín spadá pod město Říčany. V současnosti zde žije přibližně 800 obvyvatel a obec dlouhodobě roste. 

Digitální verze Kroniky obce Strašín do 1936.

Historie

Jméno obce je odvozeno z německého slova Straschin. Původně se jmenoval Strážín.

Nejstarší zmínky o vsi jsou z počátku 16. století. Z historických pramenů vyplývá, že ves patřila mezi venkovské majetky měšťana Nového Města pražského Jiljího zvonaře. Dále ves spadala pod uhříněveské panství a na konci 16. století byla v majetku Jaroslava Smiřického ze Smiřic.

Třicetiletá válka zapříčinila konfiskaci majetků nekatolíků a členů protihabsburské opozice. Strašín, který za třicetileté války téměř zanikl, se tak stal na 300 let majetkem Lichtenštejnů.