Rozpočet obce

Rozpočet, plán a čerpání je k nahlédnutí na zasedáních osadního výboru (termíny vyvěšeny na obecní vývěsce, obvykle vždy první pondělí v měsíci od 18:00 v budově obecního domu)