Výskyt “černých” skládek v obci Strašín

Vážení spoluobčané,

v rámci programu ochrany životního prostředí informoval MÚ Říčany pracovníky OV Strašín o výskytu černých skládek na území města. Na základě místního šetření byl zjištěn výskyt černých skládek i na území Strašína. Jedná se o vyvážení bio odpadu a suti do lesa a zasypávání odvodňovacích příkopů podél cest hlínou a posečenou trávou.

Osadní výbor Strašín je pověřen požádat majitele a uživatele nemovitostí v obci, aby nevyváželi odpady mimo vyhrazená místa a nezakládali „černé“ skládky v okolí obce.

Apelujeme proto na všechny obyvatele, aby pro ukládání odpadů využívali pouze k tomu určené svozové nádoby (včetně nádob na bio odpad), kompostéry nebo využili sběrný dvůr. Městská policie Říčany je pověřena mimo jiné kontrolovat a monitorovat vytipovaná místa. Stávající skládky na Strašíně budou postupně likvidovány. Finanční zdroje budou čerpány z rozpočtu obce. Osadní výbor v této souvislosti upozorňuje, že podle zákona o odpadech lze za neoprávněné uložení odpadu nebo založení skládky uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Děkujeme za pochopení

OV Strašín

Napsat komentář

*

code