Řídím Říčany

V akci Řídím Říčany je letos přihlášen i projekt na zvelebení návsi na Strašíně – viz plánek

Realizovatelnost a finanční náročnost přihlášených projektů nyní prověřují pracovníci MÚ Říčany. Na přelomu května a června 2020 bude internetové hlasování občanů Říčan o tom, jaké projekty podporují, aby se uskutečnily.

Pro projekty v rámci akce Řídím Říčany mohou hlasovat jen občané s trvalým pobytem v Říčanech, kteří se zaregistrují buď osobně v infocentru na náměstí, nebo elektronicky na webových stránkách www.ridimricany.cz

Proto, kdo chcete podpořit realizaci projektů, které považujete za prospěšné, zaregistrujte se včas, abyste se mohli zúčastnit hlasování.

osadní výbor

Napsat komentář

*

code