Mikuláš 2017

Řinčení řetězů, šustění plášťů, ve vzduchu napětí a vzdálená vůně ohňů, čaje a svařeného vína. Zatímco mladší si v duchu přepočítávají hříchy a opakují verše básní, starší se těší na večerní vycházku a “potlach” se známými a sousedy…

Jen málokterý z občanů Strašína si dokáže podvečer 5. prosince představit jinak. Ani letos se tak na tradice nezapomnělo a atmosféra na prostorném dvoře rodiny Losmanových byla takřka pohádková. Mikuláš s berlou se majestátně tyčil, třímaje svou knihu znalou všech hříchů i dobrých skutků, zatímco v bílém zářící anděl uklidňoval nervózní malé příchozí vlídným úsměvem zpod své svatozáře.

Zato čerty se to kolem jen hemžilo, od menších (ale šikovných) až po statné pekelníky a snad jen zázrakem nebylo žádné z celkem 96 dítek odneseno v připraveném pytli. Právě naopak a k všeobecné spokojenosti si každé z nich odneslo domů svůj díl – pochvalu i výtku, tu více a tam méně a balíček sladkých dobrot na cestu. Ani typicky prosincový chlad tak nedokázal uhasit úsměvy na tvářích dětí i rodičů a dobrá nálada se nesla celým večerem.

Skupina nadšených organizátorů s potěšením hodnotí letošní ročník jako opět o něco vydařenější. Velký dík patří Osadnímu výboru za spolupráci a finanční podporu a dále všem, co se podíleli na realizaci. Zejména rodině Losmanových za poskytnutí prostor a vybavení a také panu Janu Steiningerovi za znamenitý hudební doprovod. Laťka pro nadcházející ročník byla znovu nastavena o něco výše a věříme, že tradice a duch Vánoc zůstanou na Strašíně přítomny ještě po dlouhou dobu.

Napsal Čert Vlasta Hrozek 

ps: fotky z Mikuláše naleznete zde

Napsat komentář

*

code