3 komentáře u „Zápis ze zasedání osadního výboru, prosinec 2019“

  1. Vážený osadní výbore. Bylo by na místě a nejen my bychom to uvítali, kdyby se podobným způsobem jako – cituji ze zápisu

     Neutěšený stav ulice Rekreační. Komunikace není v majetku města. Pokusit se
    oslovit majitele a vyzvat k jednání a řešení situace. O: Lacinová ,

    řešil i neutěšený stav komunikace v ulici V Žaludech, která zčásti je v majetku města a sousední část komunikace U Ládek, kde za deštivého počasí již téměř nelze projít – tato část komunikace je v majetku města. S pozdravem Marek Hejduk

  2. Vážený pane Hejduku, ano, situace je obdobná. Město neinvestuje do rekonstrukcí komunikací, pokud nejsou na jeho pozemcích. Na druhou stranu se město nebrání bezplatnému převzetí těchto pozemků a následně lze začít řešit stav komunikace. Ale těžko lze předpokládat, že bude město tyto pozemky vykupovat od občanů, kteří mají představu, že vlastnictví pozemků pod obecní cestou je zlatý důl. Ulice v žaludech není pozemkově stabilizovaná, v úvahu přichází spíše navazující kus ulice Na Hájích, který v majetku města je a úpravu by si zasloužil.

  3. Vážený pane Landkammere, mohu Vás ujistit, že nepočítám, že je cesta v mém vlastnictví zlatý důl. Nicméně nevidím ani v nejmenším, že bych městu měl darovat něco, co jsem koupil. I já jsem povinen se ke svému majetku chovat s péčí řádného hospodáře a zbytečně jej nezcizovat. Navíc jen úplný hlupák by cestu daroval a pak se dočkal dalších výdajů za údajné “zhodnocení majetku”! Nemáte však pravdu v tom, že město Říčany za pozemky neplatí. Leckdy ano a dokonce vím o jednom případu, kdy zajistilo i opravu komunikace v soukromém vlastnictví. Ostatně, město Říčany má možnost, jako v případě Parku V. Havla si cestu ode mne na 20 let pronajmout a opravit ji. Případně přijít s nějakým jiným smysluplným řešením situace. S přáním hezkého dne Marek Hejduk

Napsat komentář

*

code