Workshop ke Strategickému plánu Říčany 2040 – aneb Jak vidíte Říčany 2040 vy?

V měsících říjnu a listopadu budou probíhat workshopy pro veřejnost, s cílem sbírat poznatky občanů Říčan k budoucnosti a rozvoji města. Dne 12.10.2021 od 18:00 hod proběhne setkání také v obecním domě na Strašíně. Cílem setkání je, aby občané mohli diskutovat také s ohledem na lokalitu, kde žijí. Bližší informace a termíny dalších setkání v Říčanech jsou uvedeny v říjnovém Říčanském kurýru na straně 15, nebo na webových stránkách města. Upozorňujeme, bohužel, na omezenou kapacitu budovy osadního výboru na Strašíně. V případě většího zájmu obyvatel nutno počítat s náročnější organizací a omezeným místem. Děkujeme za pochopení. OV Strašín

Napsat komentář

*

code