Volby do zastupitelstva a osadního výboru Strašín – důležité!

Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou volby do Zastupitelstva Města Říčany a následně proběhnou volby do osadních výborů přidružených obcí, tedy i Strašína. Jako končící předseda osadního výboru tímto vyzývám zájemce, kandidáty na práci v osadním výboru (OV), aby se přihlásili buď emailem na adresu osadnivybor@ricanystrasin.cz, nebo osobně na schůzích osadního výboru, kde se zájemci mohou také blíže seznámit s náplní, činností, povinnostmi a právy osadních výborů. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří stávající členové OV již patrně nebudou kandidovat do nového OV, velmi uvítáme nové zájemce. Přílohou pod příspěvkem přikládám pro info směrnici pro činnost osadních výborů. Na webových stránkách na záložce “Osadní výbor” – Členové osadního výboru, https://www.ricanystrasin.cz/clenove-osadniho-vyboru/ bude zřízena a vedena kandidátní listina, kde budou postupně zveřejněna jména zájemců/kandidátů. Připomínám, že členem OV může být občan města, který je přihlášen k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen (Strašín). Výbor má minimálně tři členy, maximálně 11, vždy musí být lichý počet členů. Počet členů, předsedu, místopředsedu a pokladníka navrhuje osadní výbor, schvaluje a stanovuje zastupitelstvo Města Říčany svým usnesením. Kandidátní listina bude součástí oznámení o konání veřejné volební schůze; oznámení o konání veřejné volební schůze s kandidátní listinou se zveřejní minimálně 14 dní před jejím konáním, kdy se kandidátní listina zároveň uzavře (předpoklad konání volební schůze říjen/listopad 2022). V případě doplňujících dotazů pište, nebo dorazte na schůzi. Směrnice: Směrnice pro činnost osadních výborů

Napsat komentář

*

code