Veřejná vyhláška – Oznámení projednání návrhu změny č.2 územního plánu Říčan

Návrh změny č.2 územního plánu Říčan vyhláška zveřejněna na stránkách MěÚ, viz odkaz http://info.ricany.cz/mesto/verejna-vyhlaska-oznameni-zahajeni-projednani-navrhu-zmeny-c-2-uzemniho-planu-rican Pozn. připomínky je možné uplatnit na odboru územního plánování do 18.11.2017.