Třídění odpadů na Strašíně

TŘÍDĚNÍ ODPADU NA STRAŠÍNĚ

Vážení sousedé

V poslední době se potýkáme s nepořádkem okolo kontejnerových stání na Strašíně.

Okolo kontejnerů se objevují odpady, které na stanoviště nepatří (odložený nábytek, zářivky, apod.). Stává se také, že pytle s odpady, které se nevejdou do přeplněných kontejnerů, jsou odkládány na zem. Respektujte prosím pravidla pro třídění odpadu. V případě přeplnění kontejnerů lze použít jiné stanoviště nebo počkat na další termín svozu odpadů. Nenechávejte odpady volně okolo kontejnerů.

Pro připomenutí níže uvádíme druhy tříděného odpadu a termíny jejich svozu na Strašíně:

PAPÍR

Do kontejnerů na papír je možné vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21 či 22. Do kontejnerů na papír se nehází mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly. Termín svozu je 2x týdně , vždy v úterý a pátek.

SKLO

Do kontejnerů na sklo je možno vhazovat nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo, obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71, 72. Do kontejnerů na sklo nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky… Termín svozu je ve čtvrtek, 1x za 3 týdny. V tomto roce je tedy ještě odvoz skla 1.10., 22.10., 12.11., 3.12. a 24.12.

PLASTY

Do kontejnerů na plasty je možno vhazovat stlačené PET lahve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6 Do kontejnerů na plasty se nehází novodurové trubky guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly (např. TetraPak), linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.) Termín svozu je 2x týdně , vždy v pondělí a čtvrtek.

NÁPOJOVÉ KARTONY

Do oranžových kontejnerů patří všechny krabice od mléka, džusů, vína, jogurtů. Patří sem všechny obaly označené jako C/PAP, 81 nebo 84. Pokud si tak nebudete jisti, jestli konkrétní obal do oranžového  kontejneru patří, podívejte se na označení na obalu. Před vyhozením byste měli obsah krabice vypláchnout, aby se uvnitř nevytvářely plísně. Termín svozu je v pátek, 1x za 2 týdny.

KOV

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Termín svozu je v pátek, 1x za 2 týdny (ve stejný den jako nápojové kartony).

BIOODPAD

Do popelnice na bioodpad patří:                           

 • tráva, listí, ovoce                                          
 • zbytky ovoce a zeleniny                                
 • čajové sáčky, kávová sedlina                         
 • zbytky rostlin                                                
 • zemina z květináčů                                       
 • plevel, drny se zeminou                                 
 • košťály                                                        
 • štěpka z větví keřů, větvičky                         
 • papírové pokládky na vejce                           
 • piliny, hobliny, kůra                                      
 • seno, sláma                                                  
 • zbytky pečiva a obilovin                                

Do popelnice na bioodpad rozhodně nepatří:

 • plastové sáčky, sklo, kamení
 • obalové materiály
 • kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty
 • mléčné výrobky
 • zbytky z kuchyní
 • podestýlky od domácích zvířat
 • zvířecí exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra
 • nebezpečné odpady
 • biologicky obtížně rozložitelné materiály

Termín svozu je v pondělí, 1x týdně.

Děkujeme za správné třídění.

Osadní výbor Strašín

Napsat komentář

*

code