Akce “Ukliďme Česko” proběhla v sobotu i na Strašíně

Z iniciativy přátel z říčanského okrašlovacího spolku proběhl v sobotu 6.4. i na Strašíně úklid v rámci akce Ukliďme Česko. Ráno v devět hodin se sešla u hájovny dvacítka dospělých i dětských dobrovolníků. Věnovali jsme se sběru odpadků naházených okolo silnice od strašínské hájovny k vojkovské křižovatce. Tento úsek měří necelé dva kilometry. Myslím, že jsem byli všichni překvapeni, že jsme nasbíranými odpady z tohoto krátkého úseku zcela zaplnili celý velkoobjemový kontejner. Největší podíl nasbíraných odpadků tvořily PET lahve, skleněné lahve, pneumatiky a úlomky plastů. Snad nám ty příkopy vydrží nějakou dobu zase čisté. Osadní výbor velmi děkuje všem, kteří přišli a pomohli.

Dobrovolníci při úklidu
Zaplněný kontejner odpadky z lesa
Nelegální skládka v lese, 30m od Vojkovské ulice

Napsat komentář

*

code